Dolores Mosquera: EMDR-terapian käyttö dissosiaatiohäiriöissä – progressiivinen lähestymistapa

Koulutuksen ajankohta: to-pe 11.-12. huhtikuuta 2024 Koulutuksen paikka: Linnateatterin auditorio, Puutarhakatu 8 (Maalaistentalo), Turku

Alustava aikataulu: Ilmoittautuminen to 11.4. klo 8.30.-9.00. Luennot to 11.4. klo 9.00.- 16.30. ja pe 12.4. klo 9.00-16.30.

Espanjalainen psykologi ja EMDR-kouluttaja Dolores Mosquera on tulossa kouluttamaan Suomeen huhtikuussa 2024 ja kaksipäiväisen koulutuksen teemana on EMDR-terapian käyttö ja sovellutukset dissosiaatiohäiriöisten potilaiden hoidossa. Mosquera on kokenut psykoterapeutti ja kouluttaja, joka käyttää EMDR-terapiaa joustavasti myös kompleksisesta traumatisaatiosta ja dissosiatiivista jakautuneisuutta ilmentävien potilaiden kohdalla. Aiemmin hän on kouluttanut Suomessa vuosina 2014 ja 2022, ja koulutuspalaute on ollut erittäin hyvää.

Koulutus on tarkoitettu kaikille EMDR-terapeuteille (I-taso suoritettuna).  Se toteutuu lähitapahtumana. Koko koulutus tulkataan suomeksi, tulkkina toimii Lea Tommola.

Koulutuksen hinta on 650 EUR (2 päivää) ja 350 EUR (1 päivä). Hintaan sisältyy kahvi/tee tarjoilu aamupv/iltapv. – Ilmoittautumiset Memodria Oy:n nettisivujen kautta (osoite memodria.fi) tai oheisesta linkistä. Ilmoittautumisaika päättyy 11.3.2024 ja ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Mikäli peruutusta ei ole tehty 7 vrk ennen koulutuksen alkua, peritään koko koulutusmaksu.

 

Koulutusabstrakti

EMDR-terapian kehityksen varhaisvaiheissa kiinnitettiin paljon huomiota EMDR:n käyttöön liittyviin vaaroihin dissosiaatiohäiriöistä kärsivien potilaiden kohdalla ja esitettiin tämän pohjalta rajaavia ehdotuksia EMDR-terapian sovittamisesta tälle erityisryhmälle. Lähinnä kysymys oli EMDR:n käytön rajoittamisesta traumaattisten muistojen käsittelyyn hyvin toimivilla dissosiatiivisilla asiakkailla ja vasta pitkän valmisteluvaiheen jälkeen, joka toteutui muilla hoitomuodoilla. Tämän käsityskanta rajoittaa EMDR:n käyttömahdollisuuksia huomattavasti, ja sen puitteissa monet vakavasta traumasta selviytyneet nähdään kyvyttöminä hyötymään EMDR:stä, jos koskaan, vasta paljon myöhemmin terapiaprosessissa.

Tässä työpajassa esitellään kliinisten tapausesimerkkien ja videokatkelmien avulla dissosiatiivisille asiakkaille soveltuvia EMDR-interventioita ”Progressiivisen lähestymistavan” mukaisesti (Gonzalez & Mosquera, 2012). Tämän mallin avulla EMDR-terapeutit voivat turvallisesti hyödyntää laajaa valikoimaa EMDR-interventioita jo dissosiatiivisten häiriöiden hoidon alkuvaiheessa. Tavoitteenamme on tarjota kattava malli EMDR-terapian soveltamiseen dissosiatiivisten häiriöiden hoidossa, laajentamalla AIP-malli käsittämään sellaista dysfunktionaalisesti tallentunutta informaatiota, jota löytyy henkilöiltä vakavimmissa traumasaation muodoissa ja dissosiatiivisissa fobioissa. EMDR-terapeutit oppivat integroimaan uusia interventioita kliiniseen työhönsä hoidon eri vaiheissa.

 

Ohjelman keskeinen sisältö

1. EMDR-terapia ja dissosiaation käsittely, laajennettu AIP-malli.
2. Dissosiatiivisten fobioiden käsittely: dissosiatiivisten fobioiden tunnistaminen ja kliiniset strategiat hoidon eri vaiheissa.
3. Asiakkaan voimaannuttaminen: työskentely Aikuisen minän kautta EMDR-terapiassa. 4. Sisäisen järjestelmän ymmärtäminen ja turvallinen tutkiminen: kliiniset työkalut ja interventiot
5. ”Tip of the Finger” -strategia ja muita välineitä trauman uudelleenkäsittelyyn asteittain ja turvallisesti.

 

Oppimistavoitteet

1. Osallistujat pystyvät kuvaamaan kolme keskeistä näkökulmaa Progressiivisen lähestymistavan mallissa dissosiatiivisille asiakkaille.
2. Osallistujat pystyvät tunnistamaan kolme tai useampia dissosiatiivisille asiakkaille soveltuvaa EMDR-proseduuria ja yhdistää ne EMDR-hoidon eri vaiheisiin.
3. Osallistujat pystyvät luettelemaan esimerkkejä dissosiatiivisista fobioista ja kuvaamaan tapoja työskennellä niiden kanssa.
4. Osallistujat pystyvät kuvaamaan kolme tai useampia strategioita sisäisen järjestelmän turvalliseen tutkimiseen.
5. Osallistujat pystyvät luettelemaan kolme tai useampaa hienovaraista dissosiatiivista signaalia ja selittämään, kuinka hoidon eteneminen sovitetaan näihin signaaleihin kussakin tapauksessa.

 

Ohjelma

Päivä 1

Klo 8.30-9.00: Ilmoittautuminen
Klo 9.00 – 10.30: EMDR ja dissosiaatio: laajennettu AIP-malli. Tapausjäsennys dissosiaatiohäiriöissä.
Klo 10.30 – 10.45: Kahvitauko
Klo 10.45 – 12.15: Dissosiatiiviset fobiat ja dissosiaation ylläpito. Kuinka tunnistaa dissosiatiivisia fobioita ja työskennellä niiden kanssa konfliktin vähentämiseksi. Tapausesimerkkejä

Klo 12.15–13.30: lounas
Klo 13.30 – 14.45: Dissosiatiivisten fobioiden uudelleenprosessointi. Kuinka fokusoida dissosiatiivisiin fobioihin hoidon eri vaiheissa. Tapausesimerkkejä.
Klo 14.45–15.00: Kahvitauko
Klo 15.00 – 16.30: Asiakkaan voimaannuttaminen: työskentely Aikuisen minän kautta EMDR-terapiassa. Tapausesimerkkejä.

Päivä 2

Klo 09.00 – 10.30: Kuinka tutkia dissosiatiivisten potilaiden sisäistä järjestelmää turvallisesti: sovellutukset ja työkalut.
Klo 10.30 – 10.45: Kahvitauko
Klo 10.45 – 12.15: Tapaamispaikkaharjoitus järjestelmän tutkimiseen ja konfliktin kanssa työskentelyyn. Tapaamispaikkamenettelyn integrointi fobioiden käsittelyyn.

Klo 12.15–13.30: lounas
Klo 13.30–14.45: ”Tip of the Finger” -strategia. Tapausesimerkkejä.
Klo 14.45–15.00: Kahvitauko
Klo 15.00–16.30: Muita työkaluja trauman asteittaiseen ja turvalliseen käsittelyyn. Tapausesimerkkejä.

Ilmoittaudu koulutukseen