Mitä on EMDR-terapia

EMDR-terapia on psykoterapia, jonka erityispiirre on neurobiologisen intervention, silmien edestakaisen liikkeen käyttö emotionaalisesti kuormittavien kokemusten käsittelyssä. Menetelmään kehitti sattumalöydöksen pohjalta yhdysvaltalainen psykologi Francine Shapiro vv. 1987-1989, jonka jälkeen se nopeasti levinnyt terapeuttiseen käyttöön ympäri maailman.

Euroopassa toimii yli 33000 sertifioitua EMDR-terapeuttia, jotka käyttävät sitä niin traumaperäisten häiriöiden kuin myös muihin psykiatrisiin häiriöihin liittyvien, oireilua ruokkivien häiritsevien muistojen hoidossa.

EMDR-terapian tehokkuutta eri psykiatristen häiriöiden hoidossa on selvitetty kontrolloiduissa ja satunnaistetuissa tutkimusasetelmissa, laajimmin traumaperäisen stressihäiriön hoidossa, ja se on yksi tämän psykiatrisen häiriön suositelluista hoidoista monissa kansainvälisissä suosituksissa (NICE, WHO), samoin suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa.

Suomessa EMDR-terapiakoulutuksia on järjestetty vuodesta 1995, mutta ensimmäisten suomalaiset EMDR-kouluttajat valmistuivat vasta vuonna 2021. Varsinkin viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aktiivisuus tämän terapiamuodon alueella on lisääntynyt merkittävästi, tosin alueellisesti vaihdellen, ja kansallisen yhdistyksen (Suomen EMDR-yhdistys ry) jäsenenä oli vuoden 2022 lopulla 392 EMDR-terapeuttia.

Lisätietoa EMDR-terapiasta:

Suomen EMDR-yhdistys ry nettisivut (https://emdr.fi)
EMDR Europen nettisivut (https://emdr-europe.org)  
Ruotsin EMDR yhdistys (https://emdr.se)
EMDR instituutti USAssa (https://www.emdr.com).