Jatkokoulutukset

Peruskurssien suorittamisen jälkeen EMDR-terapeutin ammatillinen kehittyminen tapahtuu pääosin käytännön terapiatyön kautta, ja jatkuva työnohjauskontakti on paras tapa tukea ammatillista kehitystä EMDR-terapian oikeaoppiseen soveltamiseen.

Toinen keskeinen oppimista tukeva elementti ovat EMDR jatkokoulutukset. Niissä kouluttajina toimivat tällä hetkellä pääosin ulkomaiset kokeneet EMDR kouluttajat, ja temaattisesti ne koskevat usein jotain EMDR terapian soveltamisen erityiskysymystä ja potilasryhmää. Myös Memodrian toimintaan kuuluu jatkokoulutusten järjestäminen, ja tulossa olevista tapahtumista uutisoidaan hyvissä ajoin yrityksen verkkosivuilla.

Seuraavat tulossa olevat jatkokoulutukset:

1. espanjalaisen EMDR-kouluttajan Dolores Mosqueran koulutus Turussa 11.-12.4.2024, jonka aiheena on EMDR dissosiaatiohäiriöiden hoidossa ja

2. hollantilaisten EMDR-kouluttajien Ad de Jonghin ja Suzy Matthijssenin koulutus Turussa syyskuussa 2024, jonka sisällöksi on alustavasti sovittu EMDR 2.0 ja kompleksi trauma.