Kaisa Seppälä

PsM, psykologi, kriisi- ja traumapsykoterapeutti ja EMDR-fasilitaattori.

Koulutukseltani olen psykologi sekä kriisi- ja traumapsykoterapeutti, ja työskentelen pääosin aikuisikäisten asiakkaiden kanssa.

Kliinisellä työurallani olen toiminut niin psykiatrisessa osastotyössä (Porvoon sairaala) akuuttispsykiatrialla (Porvoon ja Peijaksen sairaala) kuin psykiatrisella poliklinikallakin (Tikkurilan psykiatrinen poliklinikka). Työnkuvaan on liittynyt alueellisten kriisityöryhmien vetäjänä toimiminen. Viimeiset 13 vuotta olen työskennellyt yksityisvastaanotollani Helsingissä.

EMDR-terapian osalta olen toiminut fasilitaattorina ja työnohjaajana vuodesta 2000 alkaen kymmenissä EMDR-koulutuksissa. EMDR koulutus- ja työnohjaus sekä EMDR-osaamisen edistäminen on minulle tärkeää asia, sillä olen yli 20 vuoden ajan voinut todeta tämän terapiamenetelmän tuovan kliiniseen työhön merkittävästi lisää syvyyttä ja sellaisia traumanhoitoelementtejä, mitä ei muilla tuntemillani traumahoitomenetelmillä ole saavutettavissa. Tämä koskee niin yksinkertaisen ja kompleksisen PTSD:n kuin rakenteellisen dissosiaatiohäiriönkin hoitoa.

Olen Suomen EMDR-yhdistyksen perustajajäsen ja minulle on myönnetty yhdistyksen kunniajäsenyys vuonna 2019.

Työnohjaajana olen aktiivinen ja kliinistä kokonaiskuvaa painottava. Opetuksellisen elementit sisältyvät ohjaukseen kunkin ohjattavan tarpeiden mukaisesti. Kliinisen työni ydin on kompleksisesti traumatisoituneiden aikuisasiakkaiden monivuotiset traumapsykoterapiat. EMDR-työnohjaus voi vastaanotollani toteutua sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena, niin lähi- kuin etätyönohjauksenakin.