Peruskoulutukset

EMDR-terapian peruskoulutus muodostuu kahdesta kolmipäiväisestä kurssista (EMDR I-taso ja EMDR II-taso), joista ensimmäinen kurssi antaa perustiedot ja -taidot EMDR-työskentelyn aloittamiseen ja jälkimmäinen kurssi syventää EMDR-osaamista kompleksisen traumatisaation hoidossa. Näiden ohella peruskoulutuksen suorittaminen edellyttää vähintään 10 tuntia EMDR-työnohjausta. II-tason koulutukseen osallistuminen edellyttää, että työnohjauksia on suoritettu vähintää viisi tuntia ja suositeltavaa on, että koulutettava olisi tehnyt parisenkymmentä EMDR terapiasessiota ennen II-tason koulutukseen hakeutumista.  

EMDR-koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävää osaamista niin hoitosuhdetyöskentelystä kuin psyykkisten ongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Tämän takia koulutuksen osallistumisvaatimuksena on joko psykologin, psykiatrin tai laillistetun psykoterapeutin koulutus (Valviran hyväksymä terapiakoulutus). Myös psykiatriset sairaanhoitajat, jotka työskentelevät psykiatrian yksikössä, voivat osallistua koulutukseen. 

Tarkempia tietoja peruskoulutuksen suorittamisesta ja jatkokouluttautumisesta löytyy Suomen EMDR-yhdistyksen nettisivuilta, linkki: https://emdr.fi/kouluttautuminen/