Markus Heinimaa

LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti (VET) sekä EMDR-kouluttaja.

Koulutukseltani olen psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori ja olen suorittanut myös ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena teoreettinen filosofia. Työskentelen pääosin aikuis- ja nuorisoikäisten asiakkaiden sekä pariskuntien ja perheiden kanssa.

Psykiatrista hoitotyötä olen tehnyt ensimmäisen kerran vuonna 1982, ja vuosina 1990-96 kouluttauduin psykiatrian erikoislääkäriksi Turun psykiatrian klinikassa, toimien erilaisissa kliinisissä ja hallinnollisissa toimenkuvissa TYKS:issä ja Turun psykiatrialla vuosina 1996-2001, 2008-10 ja 2016. YTHS:n Turun ja Rauman yksikön mielenterveystoiminnan ylilääkärinä toimin vuosina 2017-18.

YET-perheterapiakoulutuksessa olin vuosina 1994-97 ja VET-tason koulutuksessa vuosina 2009-2011. Vuosina 1996-2004 työskentelin paljolti psykiatrisen tutkimuksen parissa (psykoositutkimus, psykoosiriskitutkimus). Tieteelliseen työhöni on sisältynyt sekä kliinistä että käsitteellistä tutkimusta. Olen väitellyt lääketieteen tohtoriksi vuonna 2009 psykoosin käsitettä käsittelevällä väitöskirjalla ja kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa.

Kliinisenä opettajana Turun yliopiston psykiatrian klinikassa vaihtelevia jaksoja vuosina 1996-2012 ja jatkuvassa työsuhteessa vuosina 2013-21. Psykiatrian klinikassa järjestetyissä erikoistuville suunnatuissa ja psykoterapeutin pätevyyteen johtavissa psykoterapiakoulutuksissa olen toiminut kouluttajana vuodesta 20123 lähtien, ja tämä toiminta jatkuu edelleen.

Suurimman osan kliinistä työtä olen vuodesta 2001 lähtien tehnyt yksityisvastaanotollani. Psykoterapeuttinen työskentely on ollut keskeinen osa tätä toimenkuvaa, niin yksilö- kuin perheterapiankin kontekstissa, sekä ”lievinä” pidettyjen psykiatristen oirekuvien että hyvinkin vaikeiden ja kompleksisten oirekuvien parissa, tyypillisesti pitkäjännitteisissä hoitosuhteissa.

Käytännön työssä olen viime vuodet ollut erityisen aktiivinen EMDR-terapian osaamisen ja monipuolisen soveltamisen kehittämisessä ja olen saanut EMDR Europen myöntämät EMDR-kouluttajan oikeudet v. 2021. EMDR-työnohjauksia teen säännöllisesti Turussa, Tampereella, Helsingissä sekä etätyönohjauksena. Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Omalla vastaanotollani hoidon kohteena olevien ongelmien kirjo on laaja, mutta pääosin työskentelen traumanäkökulmasta käsin, soveltaen EMDR-terapiaa niin kiintymyssuhdetrauman kuin ns. A-tyypin psykotraumatisaation (elämäntapahtumat, jotka traumatisoisivat useimmat ihmiset) hoitoon.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.