EMDR-peruskoulutukset

EMDR-terapian peruskoulutus muodostuu kahdesta kolmipäiväisestä kurssista (EMDR I-taso ja EMDR II-taso), joista ensimmäinen kurssi antaa perustiedot ja -taidot EMDR-työskentelyn aloittamiseen ja jälkimmäinen kurssi syventää EMDR-osaamista kompleksisen traumatisaation hoidossa. Näiden ohella peruskoulutuksen suorittaminen edellyttää vähintään 10 tuntia EMDR-työnohjausta. II-tason koulutukseen osallistuminen edellyttää, että työnohjauksia on suoritettu vähintää viisi tuntia ja suositeltavaa on, että koulutettava olisi tehnyt parisenkymmentä EMDR terapiasessiota ennen II-tason koulutukseen hakeutumista.  

EMDR-koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävää osaamista niin hoitosuhdetyöskentelystä kuin psyykkisten ongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Tämän takia koulutuksen osallistumisvaatimuksena on joko psykologin, psykiatrin tai laillistetun psykoterapeutin koulutus (Valviran hyväksymä terapiakoulutus). Myös psykiatriset sairaanhoitajat, jotka työskentelevät pitkäjännitteisesti psykiatrian yksikössä, voivat osallistua koulutukseen. 

Tarkempia tietoja peruskoulutuksen suorittamisesta ja jatkokouluttautumisesta löytyy Suomen EMDR-yhdistyksen nettisivuilta, linkki: https://emdr.fi/kouluttautuminen/

EMDR-työnohjaus

EMDR-terapiassa työnohjauksella on keskeinen rooli niin työskentelyn käynnistämisessä kuin menetelmän oikeaoppisen käytön omaksumisessa. Peruskoulutukseen liittyvät työnohjaukset on luontevinta hankkia ryhmätyönohjauksen muodossa (työnohjausryhmässä 4-5 koulutettavaa), sillä kokemusten jakaminen toisten osallistujien kanssa parhaalla tavalla kannustaa oman EMDR-työskentelyn aloittamiseen ja jatkamiseen. Ryhmätyönohjauksessa työnohjaustunnin kesto on 60 min (yksilötyönohjauksessa 45 min).

Memodria Oy tarjoaa sekä EMDR-ryhmätyönohjauksia että yksilötyönohjaus palveluja niin lähitapaamisina kuin etätapaamisina (ZOOM) toteutettuina. Peruskoulutuksen edellyttämät työnohjaukset voi suorittaa myös muilla suomalaisilla EMDR-työnohjaajilla. Työnohjauksen hankkimisen kohdalla koulutettavan on syytä varmistaa, että työnohjaajalla on EMDR Europen myöntämä sertifikaatio työnohjaajana toimimiseen.

EMDR-jatkokoulutukset

Peruskurssien suorittamisen jälkeen EMDR-terapeutin ammatillinen kehittyminen tapahtuu pääosin käytännön terapiatyön kautta, ja jatkuva työnohjauskontakti on paras tapa tukea ammatillista kehitystä EMDR-terapian oikeaoppiseen soveltamiseen.

Toinen keskeinen oppimista tukeva elementti ovat EMDR jatkokoulutukset. Niissä kouluttajina toimivat tällä hetkellä pääosin ulkomaiset kokeneet EMDR kouluttajat, ja temaattisesti ne koskevat usein jotain EMDR terapian soveltamisen erityiskysymystä ja potilasryhmää. Myös Memodrian toimintaan kuuluu jatkokoulutusten järjestäminen, ja tulossa olevista tapahtumista uutisoidaan hyvissä ajoin yrityksen verkkosivuilla.